ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) Download

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มเภสัชกรรม) 

Download
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) Download
ประกาศจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  Download

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

Download

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

Download

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

Download

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยช่าง)

Download.png
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Download
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) Download
ประกาศเรื่องขอแก้ไขอัตราค่าจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) Download
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Download
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานบริการ และพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) Download 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ Download

ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย

Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) Download
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานบริการ (พนักงานเปล) Download
รับสมัครบุคคลทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานบริการ (พนักงานเปล) Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานบริการ (เอกซ์เรย์) Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ พนักงานบริการ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานรังสีวิทยา (งานเอกซเรย์) Download